chwilowka

Święty Augustyn mawiał, że „kto kocha, ten śpiewa”. Jesteśmy grupą ludzi, których, poza wspólnym celem, jakim jest wędrówka za głosem Bożego powołania, połączyła wspólna pasja- śpiew. Dla nas jest to jednak coś więcej niż hobby, czy rozwijanie swoich umiejętności. Poprzez wykorzystywanie swoich muzycznych talentów, jakimi Bóg nas obdarzył, chcemy dawać świadectwo wiary i opowiadać ludziom o Jego wielkiej miłości.

Seminaryjny zespół muzyczny istnieje już od kilkunastu lat. I choć przez ten czas skład zespołu ulegał zmianie a wielu jego członków zostało kapłanami, choć wciąż z każdym nowym rokiem formacji seminaryjnej ktoś odchodzi a ktoś przychodzi, to nasz cel pozostał ten sam: chwalenie Boga poprzez śpiew. Ten fakt wyraża najlepiej nazwa naszego zespołu. Nazywamy się Soli Deo Gloria, co w dosłownym tłumaczeniu znaczy Jedynemu Bogu chwała.

Śpiewamy podczas niedzielnych Eucharystii odprawianych w kościele seminaryjnym o godzinie 11. Oprócz tego staramy się wychodzić z Dobrą Nowiną o Jezusie Chrystusie poza mury kościoła. Od dwóch lat aktywnie włączamy się w dzieło promocji Wydziału Teologii UWM, na którym studiujemy. Zgodnie z wieloletnią tradycją (z wyjątkiem ubiegłego roku) organizujemy również koncert uwielbienia z okazji Dnia Wdzięczności naszego Seminarium, który przypada 2 maja.

Zapraszamy serdecznie wszystkich do udziału w niedzielnych Eucharystiach w naszym kościele seminaryjnym, oraz czekamy na zaproszenia do parafii naszej Archidiecezji,
by promować dzieło powołań oraz głosić Ewangelię śpiewem.