chwilowka

KALENDARIUM  NA ROK  FORMACJI  2016/2017

Christo et Ecclesiae – Patriae et scientiae

 

WRZESIEŃ

18. NDZ

Zjazd Alumnów I Roku (do godz. 17.00)

18-25. NDZ-NDZ

Okres propedeutyczny Alumnów Roku I

25. NDZ

Taca na potrzeby seminarium (południe)

Zjazd Alumnów Roczników II-VI (do godz. 22.00)

26. PON

Posiedzenie Komisji ds. Święceń i Posług (godz. 11.00)

26-29. PON-CZW

Rekolekcje na rozpoczęcie roku formacji (o. Adam Gęstwa OFM Cap)

29. CZW

Liturgiczna Inauguracja Nowego Roku Formacji w „Hosianum” (godz. 17.00); Msza św.; Obrzęd Przyjęcia Kandydatów do Diakonatu i Prezbiteratu, Obłóczyny Alumnów Roku III, Wyznanie Wiary Alumnów Roku I

30. PTK

Uczelniania Inauguracja Roku Akademickiego 2016/17 (kościół akademicki św. Franciszka z Asyżu: Msza św. godz. 9.30)

Pielgrzymka autokarowa do Gietrzwałdu (po południu)

 

PAŹDZIERNIK

01. SOB

Wydziałowa Inauguracja Roku Akademickiego 2016/17 (kościół seminaryjny Msza św. godz. 9.00)

03. PON

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych I semestru

08. SOB

Dziękczynienie za posługę Arcybiskupa Wojciecha Ziemby Metropolity Warmińskiego (Lidzbark Warmiński)

Wyjazd na tacę (po obiedzie)

09. NDZ

XVI Dzień Papieski: Bądźcie świadkami miłosierdzia!

Taca na potrzeby seminarium (północ)

11. WTR

Dzień Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w Hosianum

15. SOB

Ingres Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego Metropolity Warmińskiego do konkatedry św. Jakuba w Olsztynie (godz. 11.00)

16. NDZ

Ingres Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego Metropolity Warmińskiego do katedry Wniebowzięcia NMP we Fromborku (godz. 11.00)

22. SOB

Dzień skupienia

23. NDZ

Spotkanie z Rodzicami Alumnów Roku I (przygotowują Alumni)

28. PTK Wyjazd na Uroczystość Wszystkich Świętych (po wykładach)

 

LISTOPAD

01. WTR

Zjazd Alumnów do godz 22.00

02. ŚRD

Zajęcia dydaktyczne z piątku

03. CZW

Msza św. za zmarłych Profesorów, Alumnów i Pracowników Seminarium (godz. 17.00)

05. SOB

Spotkanie Księży Proboszczów Alumnów z Moderatorami Seminarium

07-09. PON-ŚRD

Dni Interdyscyplinarne

11. PTK

Narodowe Święto Niepodległości

13. NDZ

Zakończenie Jubileuszu Miłosierdzia w Archidiecezji Warmińskiej

19. SOB

Uroczystość Patronalna Księdza Arcybiskupa Seniora Edmunda Piszcza

Wyjazd na tacę (po obierdzie)

20. NDZ Taca na potrzeby Seminarium (południe)

26. SOB

Dzień skupienia

27. NDZ Spotkanie z Rodzicami Księży Diakonów (przygotowują Diakoni)

30. PON

Uroczystość św. Andrzeja Apostoła – Patrona Archidiecezji Warmińskiej

 

GRUDZIEŃ

04. NDZ Spotkanie z Rodzicami Alumnów Roku II (przygotowują Alumni)

06. WTR

Przedstawienie z okazji św. Mikołaja (godz. 19.30, przygotuje Rok V)

08. CZW

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

10. SOB

Dzień skupienia

11. NDZ

Spotkanie z Rodzicami Alumnów Roku IV (przygotowują Alumni)

17. SOB

Wyjazd na tacę (po obiedzie)

18. NDZ

Taca na potrzeby Seminarium (północ)

21. ŚRD Wigilia seminaryjna (godz. 17.00)

22. CZW

Wyjazd na ferie Bożego Narodzenia (po wykładach)

27. WTR

Spotkanie Bożonarodzeniowe Ministrantów i Lektorów Archidiecezji Warmińskiej (Msza św. o godz. 10.00)

27-30. WTR-PTK

Rekolekcje Powołaniowe (przygotowują Diakoni, rozpoczęcie o 17.00)

 

STYCZEŃ

01. NDZ

Powrót z ferii świątecznych (do godz. 22.00)

02. PON

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych

06. PTK

Uroczystość Objawienia Pańskiego (Msza św. w bazylice archikatedralnej)

07. SOB

Dzień skupienia

08. NDZ

Noworoczne Spotkanie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół MSD MW „Hosianum” (Msza św. o godz. 11.00; przygotowuje Rok V)

Noworoczne Spotkanie Domowego Kościoła (Msza św. o godz. 14:30)

14. SOB

Wyjazd na tacę (po obiedzie)

15. NDZ

Taca na potrzeby Seminarium (południe)

18-25. ŚRD-ŚRD

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

23. PON

IV rocznica śmierci kard. Józefa Glempa

28. SOB

Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, patrona filozofów i teologów

30. PON

Rozpoczęcie zimowej sesji egzaminacyjnej

 

 

 

LUTY

02. CZW

Święto Ofiarowania Pańskiego, Dzień Życia Konsekrowanego

04. SOB

Dzień skupienia

10. PTK

Posiedzenie Komisji ds. Święceń i Posług (godz. 11.00)

11. SOB

Wyjazd na tacę (po obiedzie)

Wyjazd na ferie zimowe

12. NDZ

Taca na potrzeby Seminarium (północ)

20. PON

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych semestru letniego

A.M.D.G.