chwilowka

Tradycją naszego seminarium jest to, że po zakończonych rekolekcjach wielkopostnych alumni III i IV roku przyjmują posługi lektora i akolity, a księża diakonii zostają rozesłani do pracy w parafiach naszej archidiecezji na czas Wielkiego Postu.

 

W sobotę, 21. Lutego, o godzinie 11:00 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem ks. abpa Wojciecha Ziemby. Z rąk księdza arcybiskupa jedenastu alumnów roku III otrzymało posługę lektora, czyli tego, który czyta słowo Boże, a co za tym idzie musi tym słowem żyć na co dzień. Ustanowiony lektor może również błogosławić pokarmy na stół wielkanocny. Sześciu alumnów roku IV przyjęło posługę akolity. Akolita posługuje przy ołtarzu, jest nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej, może zanosić ją chorym w szpitalach lub w domach, a także dokonać wystawienia Najświętszego Sakramentu, jednak bez prawa błogosławienia.

Sobotni dzień był wyjątkowy jeszcze z jednego powodu. Nasi księża diakoni zostali rozesłani przez księdza arcybiskupa do pracy duszpasterskiej w naszej archidiecezji, gdzie w czasie Wielkiego Postu będą pomagać w prowadzeniu nabożeństw, głoszeniu homilii i wielu innych. Diakoni zostali posłani do następujących parafii:

1.     Diakon Łukasz Długosz -  do parafii pw. Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście.

2.     Diakon  Krzysztof Laska  -  do parafii pw. Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie.

3.     Diakon Dariusz Łuba - do parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Olsztynie.

4.     Diakon Marcin Kuciński – do parafii pw. św. Jakuba w Olsztynie.

5.     Diakon  Krzysztof Patejuk – do parafii pw. św. Jana Ewangelisty i Matki Bożej Częstochowskiej w Bartoszycach.

W naszych modlitwach pamiętajmy o nowo ustanowionych lektorach i akolitach, a szczególnie módlmy się za księży diakonów, którzy już w maju przyjmą sakrament święceń.