chwilowka

„Odnowieni, aby odnawiać Kościół”- to temat tegorocznych rekolekcji wielkopostnych, które odbyły się w naszej wspólnocie seminaryjnej jak każdego roku w pierwszych dniach Okresu Przygotowania Paschalnego, tj. od 18 do 21 lutego. Prowadził je ks. dr Wojciech Wójtowicz- rektor WSD Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej.

Tematycznie rekolekcje podzielone były na dwie części. W pierwszej części treścią konferencji były przymioty Kościoła: jedność, świętość, powszechność i apostolskość. Ks. Wojciech w bardzo interesujący sposób przedstawił, jak w codziennym życiu kleryckim, a w przyszłości kapłańskim, mamy je realizować. Jako przyszli księża na nas w pierwszej kolejności spoczywa to zadanie. W drugiej części swoją uwagę kierowaliśmy na św. Józefa, jako wzór do naśladowania.  

„Święty to ktoś inny, żyjący dla innych, ktoś kto zwyczajne rzeczy realizuje w nadzwyczajny sposób. Dziś ludzie jak nigdy potrzebują świętych kapłanów, którzy będą leczyć ich poranione serca miłością i cierpliwością”- mówił ks. Wojciech. Dzielił sie z nami także swoimi osobistymi doświadczeniami z posługi duszpasterskiej. W swoich konferencjach bardzo mocno podkreślał także potrzebę pokory, aby być z ludźmi, szczególnie z tymi z marginesu społecznego. Rekolekcje to piękny czas! Śmiało możemy powiedzieć, że charyzmat Boży, który jest w nas jeszcze mocniej się „rozpalił” (2 Tm 1, 6).