chwilowka

W jubileuszowym roku 450- lecia Seminarium Duchownego "Hosianum" nasza wspólnota przeżywa szereg ważnych uroczystości. Szczytem obchodów tej rocznicy było uroczyste poświęcenie kościoła seminaryjnego, które przeżywaliśmy w sobotę, 21 marca. 

 

Mszy świętej koncelebrowanej z poświęceniem kościoła i ołtarza przewodniczył arcybiskup Wojciech Ziemba, Metropolita Warmiński, wraz ze swoim koadiutorem, arcybiskupem Józefem Górzyńskim, biskupem Julianem Wojtkowskim oraz licznie zgromadzonymi kapłanami.  W homilii arcybiskup Wojciech Ziemba nawiązał do znaczenia poświęcanej świątyni w życiu wspólnoty i całej archidiecezji- jest ona szczególnym i głównym miejscem formacji kandydatów do święceń, stanowiąc dla nich niejako najważniejszą salę wykładową. Odniósł się również do patrona kościoła, którym w sposób naturalny (bowiem jest patronem całego seminarium) stał się święty Józef, Oblubieniec NMP.  Z tym świętym związana jest historia cudownego ocalenia księży- więźniów hitlerowskiego obozu w Dachau, którzy doczekali się wyzwolenia obozu w ostatnim dniu nowenny do św. Józefa, a zarazem w dniu ich zaplanowanej egzekucji. Ksiądz Arcybiskup wezwał do ufnego powierzania się opiece świętego Józefa, Opiekuna Kościoła Świętego.

Po homilii nastąpiły obrzędy poświęcenia, w skład których wchodziły litania do Wszystkich Świętych, modlitwa poświęcenia, namaszczenie krzyżmem ścian kościoła i ołtarza oraz ich okadzenie. Następnie na znak radości oświetlono całą świątynię, zapalając wszystkie światła, lampy, zacheuszki oraz świece ołtarzowe. Od przygotowania darów Msza Święta była odprawiana w zwyczajny sposób. Po zakończeniu liturgii biskupi, kapłani, alumni oraz zaproszeni goście udali się do refektarza papieskiego na uroczysty posiłek. Po sytym obiedzie wszyscy udali się do nowo poświęconego kościoła na Gorzkie Żale, by następnie w auli Wydziału Teologii obejrzeć tradycyjne Misterium Męki Pańskiej, przygotowane przez alumnów roku III i I.

Poświęcenie kościoła, zwane z łaciny również dedykacją (Dedicatio ecclesiae), jest najważniejszym momentem w historii każdej świątyni. Odtąd obiekt ten jest wieczyście i wyłącznie przeznaczony do kultu Bożego, stanowiąc symbol niewidzialnej budowli Kościoła, którą stanowią wszyscy ochrzczeni w Chrystusie. W obrzędach poświęcenia kościoła i ołtarza stosuje się namaszczenie krzyżmem, obecne przy sprawowaniu sakramentów chrztu, bierzmowania, święceniach kapłańskich i konsekracjach biskupich. Świątynia, ze swej natury poświęcona Trójjedynemu Bogu otrzymuje ponadto patrona, który dla modlących się w niej ma stać się szczególnym wzorem, opiekunem i orędownikiem na drodze świętości.

Niech przeżycie tej niepowtarzalnej uroczystości owocuje w nas pogłębieniem wiary, wdzięcznością za zastępy dobrych i świętych kapłanów, którzy na przestrzeni dziejów ukończyli "Hosianum" oraz otworzy nas na pokorną służbę i zaufanie Bogu, tak bardzo obecne w życiu świętego Józefa.

 

Słowo wstępne ks. Rektora na poświęcenie Kościoła Seminaryjnego

Gromadzimy się na Uroczystej Eucharystii, podczas której Ksiądz Arcybiskup Wojciech Ziemba Metropolita Warmiński dokona poświęcenia naszego Kościoła Seminaryjnego, który jest sercem „Hosianum”. Tu stale obecny jest Bóg, Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, ten, który daje życie naszej wspólnocie seminaryjnej, mocą Ducha Świętego, przez słowo i sakramenty.

Cieszymy się z obecności naszych pozostałych pasterzy: Ks. Arcybiskupa – Koadiutora Józefa Górzyńskiego i Ks. Biskupa Juliana Wojtkowskiego.

Witam serdecznie poprzednich Rektorów „Hosianum”: ks. Kazimierza Torlę, ks. prof. Władysława Nowaka oraz budowniczych kościoła seminaryjnego na czele z panem prof. arch. Aleksandrem Böhmem wraz z małżonką oraz panem inż. Józefem Zielińskim.

Witam wspólnotę Misyjnego Seminarium  Duchownego Księży Werbistów z Pieniężna, alumnów i moderatorów z czele z ks. rektorem Józefem Węcławikiem; cieszymy się z obecności ks. rektora Grzegorza Puchalskiego z Elbląga oraz ks. rektora Antoniego Skowrońskiego i ks. wicerektora Macieja Maciukiewicza z Ełku.

Witam przybyłych kapłanów pracujących w naszej Archidiecezji, tak diecezjalnych jak i zakonnych na czele z ks. inf. Janem Górnym, ks. prałatem Bronisławem Siekierskim i ks. prałatem Wiesławem Więckiem. Witam kanoników Warmińskiej Kapituły Katedralnej na czele z prepozytem ks. prałatem Andrzejem Lesińskim. Witam Księży Emerytów.

Witam nauczycieli akademickich Wydziału Teologii UWM na czele z Księdzem Dziekanem prof. Jackiem Pawlikiem. Pragnę serdecznie przywitać matkę Mariettę Pstrągowską, przełożoną generalną Zgromadzenia Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza wraz z Siostrami; witam Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi.

Bardzo serdecznie witam Rodziców i Księży Proboszczów naszych alumnów oraz członków Stowarzyszenia Przyjaciół „Hosianum”. Witam pracowników seminarium, także emerytowanych i zasłużonych. Witam wszystkich przybyłych gości i zapraszam do wspólnej modlitwy!

Księdza Arcybiskupa Metropolitę Warmińskiego bardzo proszę o poświęcenie Kościoła seminaryjnego pw. Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, aby był na zawsze miejscem świętym, służącym wyłącznie sprawowaniu kultu Bożego i pobożności wspólnoty seminaryjnej.