chwilowka

W sobotę, 30 maja 2015 roku, w bazylice konktedralnej św. Jakuba w Olsztynie, Ksiądz Arcybiskup Wojciech Ziemba Metropolita Warmiński udzielił święceń prezbiteratu pięciu diakonom Warmińskiego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie. Na zakończenie uroczystej Eucharystii wręczył neoprezbiterom pierwsze nominacje wikariuszowskie:

ks. mgr Łukasz Michał Długosz – parafia bł. Hiacynty i Franciszka w Ostródzie; ks. mgr Marcin Kuciński – parafia św. Jakuba w Olsztynie; ks. mgr Krzysztof Marcin Laska – parafia Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie; ks. mgr Dariusz Łuba – parafia Miłosierdzia Bożego w Olsztynie; ks. mgr Krzysztof Patejuk – parafia św. Jana Ew. i Matki Boskiej Częstochowskiej w Bartoszycach.

 

Namaszczenie Duchem Świętym naznacza prezbiterów szczególnym i niezatartym znamieniem i wskutek tego upodabnia ich do Chrystusa Kapłana, tak iż mogą działać w osobie Chrystusa Głowy. Jako współpracownicy biskupa są wyświęcani, aby głosić ewangelię, sprawować kult Boży, zwłaszcza Eucharystię, skąd czerpie moc cała ich posługa, i być pasterzami wiernych (Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego nr 328).