chwilowka

W 2015 roku Warmińskie Seminarium Duchowne obchodzi Jubileusz 450-lecia. Historia naszej uczelni rozpoczęła się 21 sierpnia 1565 roku wraz z wydaniem przez ówczesnego biskupa warmińskiego kardynała Stanisława Hozjusza dokumentu fundacyjnego. Z okazji Jubileuszu 450-lecia „Hosianum”, Ojciec Święty Franciszek obdarzył  nas łaską specjalnego Roku Jubileuszowego z dołączonym Odpustem zupełnym, który możemy otrzymać tylko w kościele seminaryjnym. Wspomniany Rok Jubileuszowy został przez Ojca Świętego połączony duchowo z trwającym Rokiem Życia Konsekrowanego i zbliżającym się Świętym Rokiem Miłosierdzia. Odpust zupełny można uzyskać każdego dnia pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w duchu papieża) dla siebie lub dla dusz wiernych w czyśćcu. Zapraszamy kapłanów i wiernych do nawiedzenia kościoła seminaryjnego przede wszystkim w każdą niedzielę, a szczególnie przed i po Mszy św. o godz. 11.00. Grupy zorganizowane i osoby indywidualne, które pragną nawiedzić jubileuszowy kościół seminaryjny w innym czasie, należy wcześniej zgłosić Rektorowi Seminarium.