chwilowka

Uroczystą Mszą św. o godz. 17.00 rozpoczęły się w „Hosianum” rekolekcje dla Rodziców księży, kleryków i Członków Stowarzyszenia Przyjaciół. W homilii rektor seminarium ks. Paweł Rabczyński zauważył, że rekolekcje rozpoczynają się 21 sierpnia, czyli dokładnie 450 lat od wydania dokumentu erygującego seminarium przez kardynała Stanisława Hozjusza. Przypomniał, że Kościół jest wspólnotą osób boskich i ludzkich, tak więc najważniejsze są w Nim relacje osobowe. Myślą przewodnią całych ćwiczeń duchowych jest pytanie: Po co nam Kościół? Przez trzy dni rekolektanci będą zgłębiać tajemnicę Kościoła, poznawać Jego misję i odnajdywać w Nim swoje miejsce. Rekolekcje prowadzi wicerektor ks. Bartłomiej Matczak. Pomagają mu alumni. Niech dobry Bóg pozwoli cieszyć się owocami tych ćwiczeń duchowych i jeszcze bardziej ukochać Chrystusa w Jego Kościele.