chwilowka

W ramach obchodów jubileuszu 450-lecia „Hosianum”, od 7 do 10 września 2015 r., odbyła się w naszej uczelni 51. Konferencja Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych. Tematyką obrad była formacja pastoralna alumnów. Uczestnicy wysłuchali wykładu ks. prof. Dariusza Lipca Blaski i cienie formacji pastoralnej w polskich seminariach duchownych oraz ks. dr. Kazimierza Półtoraka „Nawrócenie pastoralne” a przygotowanie przyszłych kapłanów

Rektorzy spotkali się z bp. Grzegorzem Rysiem oraz Zespołem KEP ds. Nowej Ewangelizacji, który przedstawił zagadnienie Formacja seminaryjna wobec wyzwań nowej ewangelizacji. Wybrani rektorzy zaprezentowali zebranym swoje doświadczenia związane z rokiem propedeutycznym oraz z alternatywnymi modelami formacji. Podczas konferencji odbyło się także spotkanie z Sekretarzem KEP bp. Arturem Mizińskim, który omówił aktualną sytuację Kościoła katolickiego w Polsce. Ważnym elementem zjazdu była pielgrzymka do Gietrzwałdu oraz wycieczka do Fromborka i Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Pieniężnie.