chwilowka

Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego Hosianum w Olsztynie może z dumą i radością powiedzieć, że rozpoczęła kolejny rok formacji. Rok nie byle jaki, bo wpisujący się w obchody 450-lecia naszego seminarium.

Tradycyjnie po trzydniowych rekolekcjach, w czwartek 24.09.15 r. o godzinie 17:00 rozpoczęła się uroczysta Msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa seniora Edmunda Piszcza.  Podczas tej Mszy świętej alumni roku piątego zostali włączeni do grona kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu, alumni roku trzeciego po raz pierwszy ubrali strój duchowny, a wspólnota roku pierwszego złożyła uroczyste wyznanie wiary. Od tego momentu są pełnoprawnymi alumnami naszego seminarium. Ksiądz arcybiskup podczas homilii nawiązując do książki ,, Zeznanie Tokariewa’’, która mówi o zbrodni katyńskiej, opowiedział o trzech funkcjach ludzkiego sumienia. „Przed czynem ostrzega, w czasie czynu jest świadkiem, a po czynie jest surowym sędzią”. Podczas Mszy Świętej zostali również pożegnani księża moderatorzy pracujący w naszej wspólnocie. Ksiądz rektor Paweł Rabczyński razem z alumnami podziękował za posługę w naszej wspólnocie:  księdzu wicerektorowi Bartłomiejowi Matczakowi, ojcu duchownemu księdzu Tadeuszowi Marcinkowskiemu i wicedyrektorowi ekonomicznemu księdzu Adamowi Łukowskiemu. Zostali powitani również nowi wychowawcy: ksiądz prefekt Wojciech Kotowicz i ojciec duchowny  ksiądz Krzysztof Sarzała. Po zakończonej Mszy Świętej i zrobionych zdjęciach z księdzem arcybiskupem wszyscy z radością udali się na agapę do refektarza papieskiego.