chwilowka

We wtorek, 27 października, redakcja „Serca Warmii” oraz „Glorii FM” wraz z Księdzem Rektorem uczestniczyła w obchodach Olsztyńskich Dni Mediów w Instytucie Kultury Chrześcijańskiej. Spotkanie zostało zorganizowane przez Pana Mirosława Rogalskiego, redaktora Radia Olsztyn, który był jednym ze współtwórców audycji „Gloria FM” w 2002 roku.

Po krótkim wprowadzeniu Pana Rogalskiego, głos zabrał Ksiądz Rektor, który opowiedział o historii „Serca Warmii”. Inicjatorem powstania tego czasopisma był Biskup Józef Drzazga. Początkowo „Serce Warmii” było gazetką ścienną, potem stało się pismem wewnętrznym, a w 1990r. po raz pierwszy trafiło do rąk czytelników z ówczesnej diecezji warmińskiej. Następnie gospodarz spotkania, Ksiądz Prałat Stanisław Kozakiewicz, podzielił się świadectwem z czasów, gdy sam redagował tę gazetę.

O początkach „Glorii FM” opowiedział Ks. Marcin Sawicki, dyrektor Radia Plus Olsztyn. Pomysł, aby powstała audycja informująca o życiu seminarium i wydziału teologii, zrodził się podczas Dni Mediów Katolickich, które odbywały się w 2002 roku. Następnie Księża Neoprezbiterzy – Marcin Kuciński i Krzysztof Patejuk, którzy przez 6 lat tworzyli „Glorię FM”, podzielili się swoim doświadczeniem z posługi w radiu, oraz tym, jaki to ma wpływ na ich obecną pracę duszpasterską.

Na zakończenie my, redaktorzy seminaryjnych mediów, opowiedzieliśmy o tym, jak od zaplecza wygląda praca zarówno przy tworzeniu gazety jak i audycji. Ukazaliśmy zmiany jakie zachodziły w ostatnich latach, wspominaliśmy najciekawsze artykuły i nagrania, oraz mieliśmy zaszczyt premierowo zaprezentować najnowszy numer „Serca Warmii”, który trafił do parafii naszej archidiecezji 1 listopada.