chwilowka

Po powrocie z kilkudniowego pobytu w domu z okazji Uroczystości Wszystkich Świętych, napełnieni nowymi siłami, udaliśmy się 3 listopada do Bazyliki konkatedralnej, aby wspólnie z prezbiterium warmińskim i parafianami modlić się w intencji zmarłych biskupów warmińskich oraz kanoników kapituły katedralnej.

Naszej modlitwie przewodniczył Ksiądz Biskup Julian Wojtkowski, a Słowo Boże wygłosił Ksiądz profesor Ryszard Sztychmiler. Podkreślił on nie tyle charakter żałobny tej Eucharystii, co raczej zabarwienie dziękczynne. Mówił o tym, że powinniśmy dziękować za przykład życia, jaki dali nam zmarli biskupi i kanonicy, sam przy okazji dzieląc się tym, że każdy z pochowanych w naszej katedrze biskupów, był obecny w ważnych momentach w jego historii.

Na zakończenie Mszy Ksiądz Biskup Julian Wojtkowski pobłogosławił nagrobki trzech biskupów warmińskich pochowanych w katedrze tj. Biskupa Józefa Drzazgi, Biskupa Jana Obłąka oraz Biskupa Tomasza Wilczyńskiego.