chwilowka

Nową tradycją naszego seminarium jest pielgrzymka alumnów trzeciego roku do Bartoszyc, do miejsc związanych z bł. ks. Jerzym Popiełuszko. W niedzielę 8 listopada wraz z Księdzem Rektorem, jako nowoobłóczeni klerycy, udaliśmy się do parafii pw. św. Jana Ewangelisty i Matki Boskiej Częstochowskiej w Bartoszycach. Tam o godz. 10.00 wzięliśmy udział w uroczystej Mszy św.

Parafia ta jest szczególnie związana z pewnym okresem życia bł. ks. Jerzego.  To właśnie przy tej parafii mieściło się „duszpasterstwo” kleryków wcielonych do wojska. Bł. ks. Jerzy odbywał w Bartoszycach zasadniczą służbę wojskową w latach 1966-1968.  W tym mieście istniała wówczas specjalna jednostka klerycka o zaostrzonym rygorze. Był to jeden z elementów represji władz komunistycznych wobec Kościoła w tamtym okresie. Ciężkie warunki i surowe traktowanie ks. Jerzy znosił dzielnie. Niestety od tamtej pory miał kłopoty ze zdrowiem. Obecnie na terenie jednostki wojskowej, która działa tam czynnie do dziś, znajduje się sala poświęcona pamięci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Będąc w Bartoszycach mięliśmy okazję zobaczyć to miejsce. Było to dla nas głębokie przeżycie. Mogliśmy doświadczyć w jakich warunkach odbywał swoją służbę wojskową bł. ks. Jerzy, zobaczyć jakich przedmiotów używał na co dzień.

Dziękujemy Panu Bogu za ten dzień; za to, że mogliśmy oddać cześć bł. ks. Jerzemu, ale przede wszystkim za przykład jego życia. Ks. Jerzy pokazał nam jak należy wcielać w życie słowa św. Pawła z listu do Rzymian: „zło dobrem zwyciężaj”(12,21). Za gościnne przyjęcie w Bartoszycach dziękujemy ks. proboszczowi kan. dr. Arturowi Oględzkiemu oraz księżom wikariuszom.