chwilowka

Historia „Hosianum” rozpoczęła się w 1565 roku wraz z wydaniem przez Kardynała Stanisława Hozjusza dokumentu erekcyjnego. Dziś, po 450 latach, świętujemy to wydarzenie, a jednym z elementów celebracji był Kongres Naukowy „Cor Dioecesis ”, który odbył się w dniach 19-20 listopada br. Jak we wstępie powiedział Ksiądz Rektor Paweł Rabczyński: „Jako wspólnota seminaryjna jesteśmy dumni z tego, że Kardynał Hozjusz, odpowiadając na decyzje soborowe, jako pierwszy w Polsce utworzył uczelnię kształcącą przyszłych księży”.

Kongres został podzielony na trzy sesje. Pierwsza dotyczyła okresu jezuickiego „Hosianum”, jego początków i rozwoju do 1780 roku. Tematyką drugiej sesji był okres diecezjalny w Braniewie, zaś sesja trzecia zajęła się współczesną historią, gdy nasze seminarium po II wojnie światowej zostało przeniesione do Olsztyna.

Prelegenci omawiali zagadnienia związane z historią „Hosianum” bardzo szczegółowo. Mogliśmy dowiedzieć się m.in. o genezie sporu o pierwszeństwo seminariów w Polsce, o tym jaki był wkład „Hosianum” w kształceniu elit Rzeczpospolitej, czy o pracy Sióstr Katarzynek w seminarium zarówno przed wojną, jak i po niej. Wszystkie prelekcje zostały wydane w publikacji „Cor Dioecesis”.