chwilowka

W sobotę, 4 czerwca 2016 r., o godz. 9.00, Ksiądz Arcybiskup Wojciech Ziemba Metropolita Warmiński udzielił w konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie święceń prezbiteratu 5. diakonom Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie. Święcenia przyjęli: Łukasz Karol Bardyszewski (pochodzący z parafii Lidzbark Welski, Wniebowzięcia NMP); Janusz Tadeusz Gajdowski (Bartoszyce, św. Jana Ew. i Matki Boskiej Częstochowskiej); Paweł Grzesiak (Braniewo, św. Katarzyny); Grzegorz Oleksik (Olsztyn, bł. Franciszki Siedliskiej); Andrzej Semerak (Frączki).

Nowym księżom życzymy owocnej posługi pośród ludu Bożego Archidiecezji Warmińskiej.

Namaszczenie Duchem Świętym naznacza prezbiterów szczególnym i niezatartym znamieniem i wskutek tego upodabnia ich do Chrystusa Kapłana, tak iż mogą działać w osobie Chrystusa Głowy. Jako współpracownicy biskupa są wyświęcani, aby głosić ewangelię, sprawować kult Boży, zwłaszcza Eucharystię, skąd czerpie moc cała ich posługa, i być pasterzami wiernych(Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego nr 328).

Po II wojnie światowej w Diecezji Warmińskiej zostało wyświęconych 1003 absolwentów Warmińskiego Seminarium Duchownego „Hosianum”, natomiast w całej 450-letniej historii seminarium było ich ponad 5000.

Na zakończenie Mszy święceń Ksiądz Arcybiskup Metropolita Warmiński skierował neoprezbiterów do pracy duszpasterskiej w parafiach Archidiecezji Warmińskiej:

ks. mgr Łukasz K. Bardyszewski - Jeziorany;

ks. mgr Janusz T. Gajdowski - Olsztyn, bł. Franciszki Siedliskiej;

ks. mgr Paweł Grzesiak - Olsztyn, św. Jakuba;

ks. mgr Grzegorz Oleksik - Olsztyn, Chrystusa Odkupiciela Człowieka;

ks. mgr Andrzej Semerak - Braniewo, św. Katarzyny.