chwilowka

Słowo Księdza Rektora przed Mszą św.

W liturgiczne Święto świętych archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, z wielką radością i wdzięcznością Panu Bogu, gromadzimy się w Kościele seminaryjnym pw. Św. Józefa na Liturgicznej Inauguracji nowego, już 451, roku formacji w Warmińskim Seminarium Duchownym. Prosimy dziś Dobrego Boga, aby błogosławił całej wspólnocie seminaryjnej: alumnom, moderatorom, profesorom, pracownikom administracji i wszystkim, którzy nas wspierają modlitwą i ofiarą.

Będziemy uczestniczyć we Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem J.E. Ks. Abpa Wojciecha Ziemby Metropolity Warmińskiego, którego obecność pośród nas przywołuje ikonę Boga Ojca i Jezusa Chrystusa z jego nieprzemijającym kapłaństwem. Chcemy dzisiaj podziękować Księdzu Arcybiskupowi za stałą, ojcowską troskę o „Hosianum”. Jeszcze jako rektor naszej Alma Mater Ksiądz Arcybiskup podjął starania o budowę nowego seminarium na Redykajnach, troszczył się o godziwe warunki formacji dla alumnów. Następnie jako Biskup Warmiński był zawsze obecny we wspólnocie seminaryjnej, umacniając ją wskazaniami, dobrymi radami, a także ofiarą. Ksiądz Arcybiskup całe swoje życie związał z Warmińskim Seminarium Duchownym. Trudno dziś wyobrazić sobie „Hosianum” bez wykładowcy, biskupa pomocniczego, rektora i wreszcie metropolity Wojciecha Ziemby. Naszego Profesora, ojca i pasterza. Niech Bóg bogaty w miłosierdzie wynagrodzi Waszej Ekscelencji wszelkie dobro pozostawione w naszych sercach i w murach tej uczelni.

Jest dzisiaj także z nami Ksiądz Arcybiskup Senior Edmund Piszcz, budowniczy tego seminarium, który 25 lat temu witał w murach „Hosianum” Ojca św. Jana Pawła II. Dziękujemy Waszej Ekscelencji za stałą modlitwę i obecność.

Podczas dzisiejszej liturgii Alumni Roku V zostaną włączeni do grona kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu, Alumni Roku III przywdzieją po raz pierwszy strój duchowny – sutannę, natomiast Alumni Roku I złożą uroczyste Wyznanie Wiary na początku ich formacji do kapłaństwa.

Na naszej uroczystości serdecznie witam przybyłych gości:

1.     Witam prorektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pana prof. dra hab. Mirosława Gornowicza. Bardzo cenimy sobie obecność Waszej Magnificencji.

2.     Witam Przedstawicieli Wyższych Seminariów Duchownych: z Ełku – rektora ks. kan. dra Antoniego Skowrońskiego; z Pieniężna – rektora o. Jacka Wojcieszko, z Elbląga – rektora ks. kan. dra Sławomira Małkowskiego;

3.     Cieszymy się z obecności byłych rektorów naszego seminarium: ks. Kazimierza Torli, ks. kan. dra Jana Guzowskiego i ks. prałata prof. Władysława Nowaka, których witam serdecznie;

4.     Witam serdecznie Profesorów i Wykładowców Wydziału Teologii UWM, na czele z Księdzem Dziekanem kan. prof. Markiem Żmudzińskim;

5.     Witam zgromadzone Prezbiterium Warmińskie;

6.     Witam Księży Proboszczów i Wikariuszy naszych Alumnów;

7.     Witam Siostry Zakonne, Członków Stowarzyszenie Przyjaciół „Hosianum”;

8.     Witam Rodziców i Rodziny Alumnów, witam wszystkich Dostojnych Gości;

9.     Witam wreszcie Moderatorów i Alumnów naszego seminarium, którzy poprzez trzydniowe rekolekcje, pod kierunkiem o. Adama Gęstwy OFM Cap., przygotowywali się do dzisiejszej uroczystości i nowego roku formacji.