chwilowka

„Wielkim wyzwaniem, także naszej diecezji, staje się troska o powołania do kapłaństwa i formacja seminaryjna na miarę oczekiwań obecnego czasu” – to zdanie wypowiedział Ksiądz Arcybiskup Józef Górzyński w homilii podczas sobotniego ingresu do olsztyńskiej katedry (15.10.2016). Nasz nowy Metropolita bardzo szybko to wyzwanie podjął, gdyż już we wtorek, 19 października, złożył oficjalną wizytę w naszym seminarium.

Spotkanie rozpoczęliśmy wspólną kolacją, po której udaliśmy się do auli seminaryjnej, aby tam przywitać, jak powiedział Ksiądz Rektor Paweł Rabczyński, naszego gościa, ale równocześnie gospodarza – Pierwszego Formatora. Diakon Mateusz Spakowski w życzeniach skierowanych do Księdza Arcybiskupa odniósł się do książki św. Jana Pawła II „Dar i Tajemnica”. Papież pisał w niej, iż seminarium stanowi jakby źrenicę oka każdego biskupa, ponieważ biskup widzi swoją diecezję poprzez powołania kapłańskie. Następnie seniorzy przedstawili w kilku zdaniach kleryków ze swoich roczników, tak, aby Ksiądz Arcybiskup mógł nas, swoich przyszłych współpracowników, lepiej poznać. Nowy Metropolita wygłosił egzortę, w której skupił się na zmianie stylu formacji seminaryjnej w czasach posoborowych, opowiedział o współczesnych zagrożeniach, które czekają na młodych księży, ale również podzielił się z nami wieloma anegdotami ze swojego życia seminaryjnego, zarówno z czasów kleryckich jak i tych, w których pełnił funkcje prefekta.

Ogromnie cieszymy się z wizyty Księdza Arcybiskupa Józefa w naszej wspólnocie. Jak zostało zapisane w adhortacji „Pastores dabo vobis” obecność biskupa w seminarium sprawia, że zacieśnia się więź pomiędzy alumnami a pasterzem diecezji oraz pomaga kandydatom do kapłaństwa włączyć się w Kościół lokalny. Mamy nadzieję, że tych okazji będzie jak najwięcej.