chwilowka

Dzień poświęcony świętej Katarzynie Aleksandryjskiej jest w Warmińskim Seminarium Duchownym czasem szczególnym. To właśnie 25 listopada 1567 roku do powstałego dwa lata wcześniej seminarium przyjęto pierwszych 10 alumnów. Na pamiątkę tego dnia, zgodnie z utrwaloną przez lata praktyką, w okolicach wspomnienia św. Katarzyny odbywa się przekazanie funkcji w seminarium. Podczas tego wydarzenia diakoni, wypełniający przez ostatni rok różne zadania we wspólnocie, przekazują swoje funkcje alumnom roku V, którzy do tego czasu byli ich pomocnikami. Na stanowiska zastępców awansują natomiast alumni roku IV.

Podczas konferencji Ksiądz Rektor podziękował dotychczasowym funkcyjnym oraz wyznaczył ich następców: dna Mateusza Spakowskiego na stanowisku seniora zastąpił Eryk Sienkiewicz, dotychczasowego gospodarza dna Dawida Huleckiego zastąpił Andrzej Stankiewicz, ceremoniarza dna Łukasza Brudzeńskiego zmienił Michał Piotrowski, sacelanem w miejsce dna Piotra Pagi został Łukasz Kieca, fukcję infirmarza po dn. Kamilu Młyńskim przejął Daniel Szczech. Ksiądz Rektor powołał także nowych zastępców funkcyjnych: wiceseniorem mianował Mateusza Pstrągowskiego, wicegospodarzem Daniela Jaśkiewicza, wiceceremoniarzem Kamila Podlaszuka, wicesacelanem Szymona Wawrzyńczaka a wiceinfirmarzem Patryka Kaczyńskiego.

Funkcje pełnione w seminarium mają charakter służby dobru całej wspólnoty. Alumni otrzymujący nowe obowiązki uczą się przez to podejmowania nowych zadań i odpowiedzialności za powierzony im odcinek seminaryjnego życia.