chwilowka

Wieczór 10 stycznia upłynął w naszym seminarium pod hasłem „Papieskie Dzieło Misyjne”, a to za sprawą gościa z Włoch o. Luca Bovio IMC, Sekretarza Krajowego Papieskiej Unii Misyjnej, który przyjechał do „Hosianum” przedstawić temat działalności misyjnej Kościoła.

W ramach konferencji wychowawczej o. Luca rozmawiał z nami o pracy misjonarzy, opowiadał o pierwszych etapach ewangelizacji pośród ludzi nieznających jeszcze Chrystusa i potrzebie cierpliwości w oczekiwaniu na owoce. Zaznaczał również, że początek misji może polegać na zwykłym poznaniu ludzi a nawet po prostu, zagraniu z nimi w piłkę nożną. Jako przykład przytoczył misję na południu Mongolii w której misjonarze po meczu udawali się na adorację Najświętszego Sakramentu. Zaciekawiona ludność przychodziła zobaczyć to wydarzenie, co stało się okazją do głoszenia Ewangelii.

O. Luca przypominał, że każdy może włączyć się w dzieło misyjne i to niekoniecznie poprzez wyjazd do dalekich krajów. Zachęcał również kleryków do wzięcia udziału w Papieskim Dziele Misyjnym. Po kolacji odbyło się spotkanie ojca z seminaryjną agendą misyjną i rozmowa o ważności misyjnej roli Kościoła.

Doświadczenie spotkania prawdziwego misjonarza jest zawsze ubogacające, ponieważ otwiera chrześcijanina na prawdę, że mimo różnic kulturowych, mentalnych czy społecznych, wszyscy jesteśmy dziećmi Jednego Ojca!