chwilowka

 Informacje o Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "HOSIANUM" w Olsztynie

 

Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum" istnieje od 1565 r. Po 1945 r. została przeniesiona z Braniewa do Olsztyna. Od sierpnia 1997 r. funkcjonuje w nowo wybudowanym gmachu w kompleksie zabudowań seminaryjnych w Olsztynie - Redykajnach, przy ul. Kard. Hozjusza 15. Zajmuje trzy kondygnacje. Łączna powierzchnia pomieszczeń bibliotecznych wynosi 2.500 m2.

Zbiory biblioteczne składają się głównie z książek z zakresu teologii, filozofii, prawa, historii Kościoła, Warmii, Mazur i Powiśla oraz sztuki europejskiej. Na uwagę zasługuje duży zbiór inkunabułów, największy w Polsce północno-wschodniej. Są to resztki dawnych bibliotek kościelnych z Fromborka, Dobrego Miasta, Braniewa, Reszla i Ornety. Niektóre księgi, jak to wynika z notatek proweniencyjnych oraz pięknych superekslibrisów, należały ongiś do biskupów warmińskich: Łukasza Waczenrode (+1512), Jana Dantyszka (+1548), Jana Stefana Wydżgi (+1679).

 

Mapa świata z dzieła "Theatrum Orbis Terrarum" Abrahama Orteliusa (1592)

 

 

 

Opis mapy Królestwa Polski z dzieła "Theatrum Orbis Terrarum" Abrahama Orteliusa (1592)

 

Mapa Królestwa Polski z dzieła "Theatrum Orbis Terrarum" Abrahama Orteliusa (1592)

 

Jeden z inkunabułów, mianowicie Breviarium Warmiense z 1494 r., zawiera wpis Nicolai Copernici: Ad latitudinem Regionis LIIII graduum.

 

 

Inc. 216 - Breviarium Warmiense z 1494 r., popularnie nazywany Brewiarzem Mikołaja Kopernika

 

Inc 216 - wpis Nicolai Copernici: Ad latitudinem Regionis LIIII graduum

 

Unikatem na skalę całego kraju jest m. in. "Historia zdobycia Troi" z 1480 r. oraz "Pielgrzymka do Ziemi Świętej" Michała Radziwiłła.


 

Inkunabuły

    

Zachowane inkunabuły warmińskie są cennym świadectwem kultury umysłowej Warmii z drugiej połowy XV w. Dobór autorów, tematyka zachowanych pism, druk w najprzedniejszych oficynach wydawniczych ówczesnej Europy, wystawia zaszczytne świadectwo nabywcom i czytelnikom, bibliotekom i szkołom całej ówczesnej Warmii.

 

Biblioteka szczyci się posiadaniem unikatowego zbioru książek wydawanych w oficynach Braniewa, począwszy od XVI w. aż po 1945 rok.

 

 

Magazyn starych druków

Kilka lat temu pracownicy Toruńskiego Stowarzyszenia dla Ratowania Książek i Archiwaliów po Powodzi ("Pro Libris") stwierdzili niepokojący fakt zniszczeń biologicznych zabytkowego księgozbioru Biblioteki. W związku z tym podjęte zostały niezbędne zabiegi, polegające na przeprowadzeniu konserwacji profilaktycznej (dezynfekcji) wspomnianego księgozbioru. W roku 2000 objęły one całość zbioru inkunabułów. Zaś w kolejnych latach konserwacji zachowawczej zostało poddanych już ok. 2000 starodruków. Na swoją kolej oczekuje jeszcze zbiór prawie 5500 starych druków.

 

 

 

 

Starodruki przed konserwacją...

 

 

...i po konserwacji

 

W 2007 roku ukazał się drukiem Katalog inkunabułów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum" w Olsztynie, którego autorami są: Bp dr Jan Obłąk (+ 1988), Bp prof. dr hab. Julian Wojtkowski, Dr hab. Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew. Prace nad katalogiem rozpoczął zmarły w 1988 r. bp Jan Obłąk. Bp Julian Wojtkowski i Pani Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) kontynuowali te prace, zasięgając konsultacji w Zakładzie Starych Druków Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Uroczysta prezentacja Katalogu inkunabułów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum" w Olsztynie odbyła się 24 stycznia 2008 r. w Bibliotece Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Recenzję tej publikacji przedstawił mgr Michał Spandowski - starszy kustosz dyplomowany w Zakładzie Starych Druków Biblioteki Narodowej w Warszawie.

 

 

Prezentacja Katalogu inkunabułów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum" w Olsztynie - 28 stycznia 2008 r.

 

Obecnie zbiory Biblioteki obejmują 324 inkunabuły, 7.618 starych druków, 146.631 druki nowsze, 96.172 czasopisma, co daje łącznie bibliotece seminaryjnej 250.745 jednostek.

Zbiór czasopism obejmuje 1.938 tytułów polskich i obcych. Biblioteka otrzymuje na bieżąco 231 tytułów czasopism, w tym 180 polskich i 51 zagranicznych. Te ostatnie w dużej części przychodzą w drodze wymiany za rocznik Studia Warmińskie. Książki pochodzą z zakupu i darowizn.

 

 

Czytelnia

 

 

Biblioteka ma profil naukowy. Korzystają z niej alumni WSDMW "Hosianum", studenci teologii oraz studenci i pracownicy naukowi innych uczelni Olsztyna, głównie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Ponadto biblioteka służy pracownikom ośrodków naukowych, instytutów, muzeów, redakcji i wydawnictw (głównie Olsztyna, Torunia, Warszawy i Gdańska). Często z Biblioteki korzystają naukowcy z Niemiec i Austrii. Biblioteka dostępna jest dla wszystkich chętnych. W ciągu miesiąca korzysta z niej ok. 2.500 osób.

 

 

Czytelnia prasy i wystawa nowości książkowych

 

Biblioteka seminaryjna należy do Federacji Bibliotek Kościelnych Fides, powołanej do życia w 1995 r.

 Zbiory biblioteczne regularnie wprowadzane są do komputerowej bazy danych, a katalog dostępny jest on-line. Aktualnie dla czytelników dostępne są następujące komputerowe katalogi: czasopisma polskie i zagraniczne, książki znajdujące się w czytelni, prace magisterskie i doktorskie, kasety video, starodruki i inkunabuły oraz częściowa baza książek znajdujących się w magazynie (ok. 40%).

 

 

Ponadto udostępniamy komputerową bibliografię bazy Federacji Bibliotek Kościelnych Fides. Dzięki sieci INTERNET posiadamy dostęp do bibliotek na całym świecie, prasy oraz wszelkich nowości naukowych, kulturalnych z kraju i ze świata.

Staraniem Biblioteki organizowane są wystawy nowości wydawniczych, ważniejszych nabytków i wystawy okolicznościowe.

 

 

Wizyta w bibliotece ks. Abp Dr Józefa Kowalczyka, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce

 

 

 

Wystawa z okazji 75 urodzin Ks. Abp Dr Edmunda Piszcza

 

Prowadzimy szkolenia biblioteczne dla studentów teologii oraz praktyki dla studentów bibliotekoznawstwa.

Polona:

http://www.polona.pl/

Biblioteki cyfrowe w Polsce:

http://www.ebib.pl/?page_id=666

Biblioteki cyfrowe na świecie:

http://www.ebib.pl/?page_id=693

Katalogi i bazy Biblioteki UWM w Olsztynie:

http://bu.uwm.edu.pl/

Baza adresowa polskich bibliotek:

http://www.ebib.pl/biblioteki/