chwilowka

„Odnowieni, aby odnawiać Kościół”- to temat tegorocznych rekolekcji wielkopostnych, które odbyły się w naszej wspólnocie seminaryjnej jak każdego roku w pierwszych dniach Okresu Przygotowania Paschalnego, tj. od 18 do 21 lutego. Prowadził je ks. dr Wojciech Wójtowicz- rektor WSD Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej.

Tradycją naszego seminarium jest to, że po zakończonych rekolekcjach wielkopostnych alumni III i IV roku przyjmują posługi lektora i akolity, a księża diakonii zostają rozesłani do pracy w parafiach naszej archidiecezji na czas Wielkiego Postu.

 

W Środę Popielcową, 18 lutego, udaliśmy się do konkatedry św. Jakuba, aby uroczyście rozpocząć okres Wielkiego Postu. Mszy świętej przewodniczył ks. abp Wojciech Ziemba metropolita warmiński. W kazaniu Jego Ekscelencja przytoczył najważniejsze wskazania z „Orędzia na Wielki Post" Ojca św. Franciszka.

We wtorek, 10 lutego 2015 r., o godz. 12.00 w sali kolumnowej kurii, abp Wojciech Ziemba metropolita warmiński odczytał komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce. Ojciec św. Franciszek mianował bpa Józefa Górzyńskiego, dotychczasowego biskupa pomocniczego Archidiecezji Warszawskiej, Arcybiskupem – Koadiutorem Archidiecezji Warmińskiej.

 

Serdecznie gratulujemy! Będziemy wspierać abpa Górzyńskiego codzienną modlitwą.

Wspólnota Hosianum

 

„Chyba nawet Duch Święty nie wie, ile jest na świecie zgromadzeń zakonnych…” – tym humorystycznym akcentem s. dr Barbara Wójcik RM rozpoczęła konferencję poświęconą życiu konsekrowanemu. Okazją był Dzień Życia Konsekrowanego (2 lutego) oraz ogłoszony przez papieża Franciszka Rok Życia Konsekrowanego. Siostra Barbara oparła swój wykład na Posynodalnej adhortacji apostolskiej Vita Consecrata Ojca Świętego Jana Pawła II.