chwilowka

„Chcę Drogą Krzyżową z Tobą kroczyć wraz i stanąć pod Krzyżem, bo już przyszedł czas”

Jak co roku w połowie Wielkiego Postu nasza wspólnota seminaryjna udała się do Głotowa – Kalwarii Północy , aby wspólnie z pielgrzymami i parafianami głotowskiej parafii odbyć Drogę Krzyżową. Tegoroczne rozważania przygotował alumn roku piątego akolita Łukasz Bardyszewski. 

W piątek, 6 lutego, Alumni Roku I wraz z Księdzem Rektorem Pawłem Rabczyńskim udali się do Bazyliki Archikatedralnej Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja Apostoła we Fromborku. Jednym z celów łosiery było zwiedzanie głównego kościoła na Warmii oraz przybliżenie historii diecezji i odwiedzanego obiektu. W niezwykły i szczegółowy sposób Pan Zakrystianin Tadeusz pokazał nam wnętrze Bazyliki, które oczarowało każdego z nas. Przedstawiona nam historia pozwoliła na chwilę zatopić się w obłokach wyobraźni i prześledzić jakże fascynującą przeszłość.

„Odnowieni, aby odnawiać Kościół”- to temat tegorocznych rekolekcji wielkopostnych, które odbyły się w naszej wspólnocie seminaryjnej jak każdego roku w pierwszych dniach Okresu Przygotowania Paschalnego, tj. od 18 do 21 lutego. Prowadził je ks. dr Wojciech Wójtowicz- rektor WSD Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej.

Tradycją naszego seminarium jest to, że po zakończonych rekolekcjach wielkopostnych alumni III i IV roku przyjmują posługi lektora i akolity, a księża diakonii zostają rozesłani do pracy w parafiach naszej archidiecezji na czas Wielkiego Postu.