chwilowka

We wtorek (27.02) w murach naszego Seminarium rozbrzmiewała tylko jedna radosna wiadomość: ,,Mamy nowego biskupa pomocniczego naszej Archidiecezji." Został nim ksiądz kan. dr Janusz Ostrowski. Wspólnota ,,Hosianum" tym bardziej cieszy się z wyboru, którego dokonał Ojciec Święty Franciszek, ponieważ biskup nominat w 1999 roku, pełnił funkcję wicerektora naszego Seminarium, a w ostatnich latach był wykładowcą Wydziału Teologii UWM z dziedziny prawa kanonicznego. Cała wspólnota seminaryjna życzy Księdzu Biskupowi pasterskiego serca w realizowaniu swojego powołania.

 

 

Wieczór 10 stycznia upłynął w naszym seminarium pod hasłem „Papieskie Dzieło Misyjne”, a to za sprawą gościa z Włoch o. Luca Bovio IMC, Sekretarza Krajowego Papieskiej Unii Misyjnej, który przyjechał do „Hosianum” przedstawić temat działalności misyjnej Kościoła.

 
 

Wspólnota naszego seminarium już na dobre wkroczyła w nowy rok formacji. Po rekolekcjach, inauguracji nowego roku, rozpoczynamy już kolejny tydzień zajęć na Wydziale Teologii UWM. Jest to też doskonała okazja, aby powrócić do jednego z ważniejszych wydarzeń w naszej wspólnocie, które miało miejsce 26.06.2017r. Po modlitwie Anioł Pański, Ksiądz Arcybiskup Józef Górzyński – Metropolita Warmiński, wręczył dekrety, które informowały o zmianach w naszej wspólnocie.  

Ks. kan. dr Paweł Rabczyński po 13 latach posługi w naszej wspólnocie,  przestał pełnić funkcję rektora, a nowym rektorem został ks. kan. dr Hubert Tryk. Po wręczeniu dekretów podziękowaliśmy księdzu Pawłowi Rabczyńskiemu za jego ofiarną posługę w naszym seminarium: ,,Stoimy dzisiaj przed bardzo trudnym zadaniem, by podziękować z całego serca Księdzu Rektorowi za 13 lat posługi, a szczególnie za ostatnie 6 lat jako nasz Rektor. Dziękujemy za zaangażowanie i wkładane serce, czyli to, co było treścią tych minionych lat, podczas których dokonywała się nasza formacja duchowa i intelektualna, gdzie była kształtowana kultura naszych serc i umysłów.’’

Po podziękowaniu powitaliśmy również nowego rektora: ,, Witamy Księdza Rektora! Dobrze Ksiądz zna ten budynek i naszą wspólnotę. To już trzecie Księdza wstąpienie do naszej Alma Mater. Pierwsze jako alumn, drugie jako nasz Prefekt i trzecie jako nasz Rektor. My alumni, życzymy Księdzu Rektorowi, aby rozpoznając wolę Boga, według niej prowadził naszą wspólnotę, abyśmy co raz bardziej zbliżali się do Chrystusa - Najwyższego i Wiecznego Kapłana oraz życzymy poczucia dobrze spełnionej misji przy wypuszczaniu kolejnych duchownych.’’