chwilowka

Dnia 13 września 2015 roku o godzinie 11.00 wspólnota seminaryjna zgromadziła się na uroczystościach odpustowych w Gietrzwałdzie. Sanktuarium Gietrzwałdzkie stanowi bardzo ważne miejsce dla wiernych z całej Polski, gdyż jest związane z objawieniami Najświętszej Maryi Panny, która w 1877 roku ukazała się dziewczynkom: trzynastoletniej Justynie Szafryńskiej i dwunastoletniej Barbarze Samulowskiej. Na uroczystej Mszy świętej zgromadziły się tysiące wiernych nie tylko z archidiecezji warmińskiej, ale także z innych części Polski. Liturgii przewodniczył metropolita łódzki – ks. abp prof. Marek Jędraszewski.

 

 
 
 

W ramach obchodów jubileuszu 450-lecia „Hosianum”, od 7 do 10 września 2015 r., odbyła się w naszej uczelni 51. Konferencja Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych. Tematyką obrad była formacja pastoralna alumnów. Uczestnicy wysłuchali wykładu ks. prof. Dariusza Lipca Blaski i cienie formacji pastoralnej w polskich seminariach duchownych oraz ks. dr. Kazimierza Półtoraka „Nawrócenie pastoralne” a przygotowanie przyszłych kapłanów

Uroczystą Mszą św. o godz. 17.00 rozpoczęły się w „Hosianum” rekolekcje dla Rodziców księży, kleryków i Członków Stowarzyszenia Przyjaciół. W homilii rektor seminarium ks. Paweł Rabczyński zauważył, że rekolekcje rozpoczynają się 21 sierpnia, czyli dokładnie 450 lat od wydania dokumentu erygującego seminarium przez kardynała Stanisława Hozjusza. Przypomniał, że Kościół jest wspólnotą osób boskich i ludzkich, tak więc najważniejsze są w Nim relacje osobowe. Myślą przewodnią całych ćwiczeń duchowych jest pytanie: Po co nam Kościół? Przez trzy dni rekolektanci będą zgłębiać tajemnicę Kościoła, poznawać Jego misję i odnajdywać w Nim swoje miejsce. Rekolekcje prowadzi wicerektor ks. Bartłomiej Matczak. Pomagają mu alumni. Niech dobry Bóg pozwoli cieszyć się owocami tych ćwiczeń duchowych i jeszcze bardziej ukochać Chrystusa w Jego Kościele.

 

 

W 2015 roku Warmińskie Seminarium Duchowne obchodzi Jubileusz 450-lecia. Historia naszej uczelni rozpoczęła się 21 sierpnia 1565 roku wraz z wydaniem przez ówczesnego biskupa warmińskiego kardynała Stanisława Hozjusza dokumentu fundacyjnego. Z okazji Jubileuszu 450-lecia „Hosianum”, Ojciec Święty Franciszek obdarzył  nas łaską specjalnego Roku Jubileuszowego z dołączonym Odpustem zupełnym, który możemy otrzymać tylko w kościele seminaryjnym. Wspomniany Rok Jubileuszowy został przez Ojca Świętego połączony duchowo z trwającym Rokiem Życia Konsekrowanego i zbliżającym się Świętym Rokiem Miłosierdzia. Odpust zupełny można uzyskać każdego dnia pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w duchu papieża) dla siebie lub dla dusz wiernych w czyśćcu. Zapraszamy kapłanów i wiernych do nawiedzenia kościoła seminaryjnego przede wszystkim w każdą niedzielę, a szczególnie przed i po Mszy św. o godz. 11.00. Grupy zorganizowane i osoby indywidualne, które pragną nawiedzić jubileuszowy kościół seminaryjny w innym czasie, należy wcześniej zgłosić Rektorowi Seminarium.