chwilowka

Czas wakacyjny, przeżywany poza Seminarium, obok czasu odpoczynku i relaksu, jest dla nas alumnów czasem sprawdzenia zdobytych umiejętności i okazją do dawania świadectwa o Jezusie Chrystusie. Możemy powiedzieć, że wakacje weryfikują nasze powołanie.

 

Życzymy wszystkim błogosławionych wakacji!

Wspólnota Hosianum

 

W sobotę 6 czerwca w naszym seminarium odbył się Dzień modlitw o uświęcenie kapłanów. Tego dnia świętowaliśmy wyjątkowy jubileusz, mianowicie 65-lecie święceń kapłańskich bpa seniora prof. Juliana Wojtkowskiego, który 25 czerwca 1950 roku otrzymał święcenia prezbiteratu. Obecni byli także abp Józef Kowalczyk, abp Wojciech Ziemba metropolita warmiński, abp Józef Górzyński, bp Romuald Kamiński z Ełku oraz księża obchodzący 50-lecie i 25-lecie swoich święceń.

W sobotę, 30 maja 2015 roku, w bazylice konktedralnej św. Jakuba w Olsztynie, Ksiądz Arcybiskup Wojciech Ziemba Metropolita Warmiński udzielił święceń prezbiteratu pięciu diakonom Warmińskiego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie. Na zakończenie uroczystej Eucharystii wręczył neoprezbiterom pierwsze nominacje wikariuszowskie:

W piątek, 29 maja 2015 roku, odbyły się w bazylice konkatedralnej św. Jakuba w Olsztynie święcenia diakonatu. Ksiądz Arcybiskup Józef Górzyński udzielił ich siedmiu akolitom Warmińskiego Seminarium Duchownego „Hosianum”.

Dni od 14 do 17 maja wyglądały inaczej niż zwykle. W czwartkowe popołudnie wyruszyliśmy pociągiem z Olsztyna, a naszym celem był Gdańsk. Zamieszkaliśmy przy parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej na Chełmie. Każdy dzień rozpoczynaliśmy Mszą Świętą, podczas której modliliśmy się o nowe powołania do naszego seminarium.