chwilowka

 

 

 "Patronem naszego Seminarium

 jest św. Józef,

 którego w szczególny sposób czcimy

 w każdą środę tygodnia

 uroczystym nabożeństwem

 oraz postem jakościowym"

 

 

Bóg w swoim planie zbawienia, zamierzył Józefowi, prostemu cieśli jakże wielkie zadanie, zadanie niełatwe, a chwilami nawet przekraczające granice ludzkiego rozumienia.

 

 

Jan Paweł II w swojej adhortacji apostolskiej "Redemptoris Custos" we wprowadzeniu pisze tak:

 

Powołany na Opiekuna Zbawiciela "Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją małżonkę do siebie." / Mt. 1,24/ Czerpiąc inspirację z Ewangelii, Ojcowie Kościoła już od pierwszych wieków podkreślali, że św. Józef, który z miłością opiekował się Maryją i z radością poświęcił się wychowaniu Jezusa Chrystusa, także dziś strzeże i osłania mistyczne ciało Odkupiciela, Kościół, którego figurą i wzorem jest Najświętsza Dziewica.

 

Przy reaktywowaniu Wyższego Seminarium Duchownego w 1949 roku w Olsztynie biskup Teodor Bensch, Administrator Apostolski Diecezji Warmińskiej, oddał je w opiekę Św. Józefa Oblubieńca NMP.

 

W okresie głębokiej komuny w Polsce i na Warmii, gdy Seminarium Duchownemu "Hosianum" w Olsztynie, przy ul. Mariańskiej, zagrażało niebezpieczeństwo odebrania budynku i likwidacji, ówczesny, pierwszy powojenny rektor ks. dr Józef Łapot, ponownie powierzył w opiekę św. Józefa Seminarium i złożył ślub, że jeśli Seminarium będzie uratowane od likwidacji, to w każdą środę, dzień tradycyjnie poświęcony św. Józefowi, alumni będą zachowywać post, i w tym dniu będzie odprawiane nabożeństwo ku czci swego Patrona. Władze komunistyczne odeszły od swego haniebnego zamiaru, Seminarium ocalało.

 

Od tego czasu Wspólnota Seminaryjna Alumnów i Moderatorów w każdą środę, w szczególny sposób czci swego Patrona, postem, modlitwą i Mszą św.

 

Kościół seminaryjny jest pod wezwaniem św. Józefa, każdego roku 19 marca obchodzimy uroczystość św. Józefa do której przygotowujemy się po przez 9 dniową nowennę podczas której wspólnie się modlimy i wypraszamy potrzebne łaski u św. Józefa dla nas samych, naszych Rodzin, Przyjaciół i Dobrodziejów.