chwilowka

Spacer wokół Seminarium

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

 

Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej "Hosianum", znajduje się w Olsztynie, w przepięknej dzielnicy Redykajny. Osiedle to jest położone na obrzeżach miasta, dzięki czemu Seminarium otaczają olsztyńskie lasy, zapewniające ciszę i odpowiednie warunki, do jak najlepszego przeżycia formacji seminaryjnej.

Nasi goście i studenci Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, aby wejść na teren Seminarium i jednocześnie na teren Wydziału, muszą przekroczyć bramę, która wiedzie prosto do naszego gmachu.Widok całego kompleksu seminaryjnego

 

Widok furty, biblioteki i kościoła seminaryjnego

Widok furty Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

 

W skład gmachu Seminarium wchodzą: kościół seminaryjny, dwa akademiki (filozoficzny i teologiczny), biblioteka, oraz skrzydło Seminarium, z którego korzysta Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. To tutaj na zajęcia i wykłady uczęszczają alumni Hosianum.

Widok akademika teologicznego (po lewej) i filozoficznego (po prawej)

 

Widok kościoła seminaryjnego

Widok witraża św. Józefa, z kościoła seminaryjnego, wieczorem

 

 

Tak jak w centrum życia alumnów stanowi formacja duchowa, tak centrum Seminarium i najczęściej "odwiedzanym" przez alumnów miejscem jest kościół seminaryjny, pod wezwaniem świętego Józefa. Świątynia znajduje się dokładnie po środku kompleksów budynków, wchodzących w skład naszego Seminarium.

 

Obelisk upamiętniający pobyt Jana Pawła II w Seminarium

Przed naszym kościołem seminaryjnym można zobaczyć kamień upamiętniający pobyt Ojca Świętego Jana Pawła II w Olsztynie. Na kamieniu widnieją słowa Ojca Świętego: "SEMINARIUM JEST DOMEM FORMACJI KAPŁAŃSKIEJ DZIĘKI KTÓREJ CZŁOWIEK MOŻE STAĆ SIĘ ŻYWYM OBRAZEM CHRYSTUSA. JAN PAWEŁ II". Jest również dopisek: "W 10-lecie wizyty Ojca Świętego w Olsztynie tablicę ufundowali Rektor, Wychowawcy, Alumni. 5.VI.2001".

 

O pobycie Ojca Świętego Jana Pawła II przypomina również tablica pamiątkowa, znajdująca się przy wejściu na Wydział Teologii. Informuje nas ona o wielkim wydarzeniu z roku 1991 - Ojciec Święty poświęcił wówczas nasze Seminarium.

Tablica upamiętniająca pobyt Jana Pawła II w Seminarium

 

Widok furty seminaryjnej

Widok furty seminaryjnej

 

Gdy na początku roku akademickiego 2004/2005 nastąpił podział kompleksu budynków seminaryjnych, na część należącą do Seminarium i część należącą od Wydziału Teologii, nastąpiła potrzeba wybudowania nowej furty dla naszego Seminarium. Po szybko dokonanych pracach nowa furta została oddana do użytku w lipcu 2004.

 

Święty Józef jest patronem naszego seminarium, dlatego też, na terenie naszego Seminarium znajduje się figurka świętego Józefa, trzymającego na rękach małego Pana Jezusa. Do tej figurki w uroczystość świętego Józefa odbywa się uroczysta procesja, w której uczestniczy Ksiądz Arcybiskup Edmund Piszcz Metropolita Warmiński, nasi moderatorzy, alumni naszego seminarium oraz zaproszeni przez nas bracia ze Zgromadzenia Słowa Bożego, zwani Werbistami, którzy odwiedzają naszą wspólnotę seminaryjną właśnie w uroczystość świętego Józefa.

 

Przy naszym Seminarium znajduje się boisko do piłki nożnej, a tuż z zanim boisko do piłki siatkowej. Bardzo często "odwiedzamy" tę cześć naszego terenu, by przy ładnej pogodzie spędzić czas na świeżym powietrzu.

Widok boiska do piłki nożnej i piłki siatkowej

 

Widok całego kompleksu seminaryjnego

Seminarium jest położone w oddali od centrum miasta, dzięki czemu w panuje tu cisza i spokój. Na terenie naszego Seminarium znajdują się dwa stawy, boisko do piłki nożnej i siatkówki. W planach jest także budowa sali gimnastycznej.