chwilowka

Kleryckie Koło Naukowe Teologii Współczesnej

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

Poprzez Motu Proprio „Porta fidei” Benedykt XVI zaprosił Kościół do przeżywania Roku Wiary, który rozpocznie się 11 października 2012 r., dokładnie w pięćdziesiątą rocznicę otwarcia obrad Soboru Watykańskiego II. „Miłość Chrystusa wypełnia nasze serca i pobudza nas do ewangelizacji. Dzisiaj (...)  wysyła On nas na drogi świata, aby głosić Jego Ewangelię wszystkim narodom ziemi (...) Z tego względu także dziś potrzeba bardziej przekonującego zaangażowania kościelnego na rzecz nowej ewangelizacji, aby na nowo odkryć radość w wierze i odnaleźć entuzjazm w przekazywaniu wiary” (Porta fidei nr 7).

Wezwanie Ojca Świętego nie pozostaje bez odpowiedzi ze strony alumnów Warmińskiego Seminarium Duchownego „Hosianum”, którzy powołali do istnienia Kleryckie Koło Naukowe Teologii Współczesnej, jako cel stawiając sobie podjęcie refleksji nad ponownym odkryciem treści wiary wyznawanej, celebrowanej, przeżywanej i przemodlonej, oraz samym jej aktem (Porta fidei nr 9). Praca w nowo powstałej agendzie, której opiekunem został ks. Rektor Paweł Rabczyński, pomoże nam zapoznać się z najnowszym nauczaniem Kościoła oraz twórczością teologów ostatnich dwóch stuleci.